Return to site

Innovasjonsledelse-

Flaskehalsen er i toppen

Ledelsesforankring avgjør om man lykkes med endring eller ei. Ledergruppens engasjement og støtte til gjennomføring i organisasjonen starter med en delt visjon og kjennskap til hva som må være må plass for å lykkes med innovasjon. Ledergrupper har behov for trening slik at de øker sin kjennskap til hva ildsjeler og team står overfor.Ledelsen må prioritere innsatsen og sette av ressurser til utvikling og innovasjon.Innovasjon er systematisk og målrettet arbeid, på lik linje med andre forbedringstiltak. Hallingdal har kommuner som satser på fremtid, bolyst, stedsutvikling og arbeidsglede. Engasjement i ledelsen smitter og motiverer medarbeidere til å tenke nytt og utfordre dagens praksis. Til det beste for ansatte og innbyggere.

# HOL kommune # GOL kommune

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK