•  

   

  Innovasjon

  Innovasjon handler om å bruke ny kunnskap til å lage gode løsninger som kunder og brukere har behov for.

   

  Innolab har en strukturert tilnærming til innovasjon, der testing og involvering er viktig i tidlig fase av prosjektutviklingen.

   

  Innolab bruker beste praksis prosesser og verktøy som utvikler innovasjonskultur og innovasjonsevne.

   

   

   

   

 • Innovasjonsprogrammer

  Siden 2015 har 177 virksomheter og over 450 ledere/ansatte kvalifisert sitt innovasjonsprosjekt på innovasjonsprogrammer i Hallingdal og Ringeriksregionen . I Ringeriksregionen har det resultert i over 80 nye årsverk og kunderettet tjenesteutvikling i bedrifter og offentlige virksomheter. I Hallingdal er suksessen i innovasjonsprogrammene et samhandlingsløft mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

  Innovasjonsprogrammene designes og leveres i et samarbeid mellom Innolab og Innoco.

   

  Oxford Research har i 2020 på vegne av Hallingdal Næringshage evaluert innovasjonsprogrammene i Hallingdal. Rapporten ble presentert av Oxford Research den 18.august i Hallingdal.Dette er en svært god rapport som viser solide effekter på kompetansebygging og styrking av bedriftenes utviklingssevne.

   

  87 virksomheter og ca. 250 personer har deltatt på Hallingdals innovasjonsprogrammer fra 2016-2021. Det 10 programmet for Hallingdals virksomheter startet 7.januar.

   

  Innovasjonsprogrammet er digitalisert ved bruk av egenproduserte podcasts, filmopptak av faglig innhold på YouTube og gjester som inspirer med sine digitale erfaringer.

   

  Neste innovasjonsprogram starter den 16.februar.

  Lederutvikling og Innovasjon

  Hvordan styrke utviklingskompetanse hos alle ansatte, øke selvinnsikt og bli tryggere i lederrollen? Og hvilke innovasjonsmetoder øker medarbeideres kompetanse om utviklingsprosesser?

   

  Innolab jobber med bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å utvikle fremtidens lederskap. Innolab leverer et lederutviklingsprogram sammen med Hovedorganisasjonen Virke hos en stor industrivirksomhet i Hallingdal i 2020.

  Er din forretningsmodell robust nok?

  Kodak, Nokia.. Tesla, Apple.. Vipps, Tibber..

   

  Mange etablerte bedrifter utfordres av grundere som tar kundenes behov på alvor. Forretningsmodellen avgjør om man klarer å fornye seg. Forretningsmodellen handler om kundeopplevelse, gjøre hverdagen enklere og løse viktige problemer sett fra kundens side.

  Innolab kan gi deg råd om hvordan du skaper mer verdi for dine kunder og brukere.

   

  Innolab bistår flere oppstartsbedrifter innenfor smart helseteknologi, augmented reality og digitale strategier på sin kommersialiseringsreise.

  Innovasjon i kommuner

  Kommune-Norge er i endring- større fylkeskommuner og sterkere kommuner. Endringene får betydning for samarbeidsrelasjoner og levering av bedre tjenester. Innolab bistod Hallingdal kommunene Gol, Hol, Ål og Hemsedal i 2019 med kompetanseutvikling innenfor innovasjon. I 2020 er Nesbyen kommune også med.

  Hallingdal kommunene satser videre på innovasjon gjennom kommune 3.0, samskaping og innbygger involvering.Hva kan være overførbart fra Hallingdal kommunene til din kommune?

  Organisering av innovasjon

  Innovasjon krever endring og engasjement hos de som blir berørt.

  Man lykkes sjelden ved å tre endringer ned over hodet på folk.

  Ledelse på norsk handler om å delegere ansvar og myndighet.

  Men hvordan organiserer man innovasjonsinnsatsen slik at virksomhetens mål blir realisert?

 • Dette gjør Innolab

 • Du må lære noe nytt for å gjøre noe nytt

   

  • Metoder du trenger for organisk vekst og innovasjon
  • Hvordan få til helhetlig innovasjonskultur 
  • Hvordan gjøre store ideer til små og dynamiske læringsprosjekter
  • Hvordan få kunden og brukeren tidlig med i prosjektet
  • Formidling av gode innovasjonshistorier
  • De digitale første skritt i innovasjonsprosessen

   

    

    

    

    

  • Tjenester

   Strategisk innovasjon

   Strategisk innovasjon leter etter mulighetene som ligger utenfor de
   strategiske valg og de rammer bedriften i dag jobber etter. Utforsking av
   innsikt, etablerte sannheter, bransjedrivere, trender, forretningsmodell og
   kjernekompetanse. Læring og feiling gjennom kundedrevne pilotprosjekter.

   Innovasjons Sprint

   Innolab har inngått avtale med ledende norsk bank om Innovasjons Sprint i 2021. Ta gjerne kontakt om du ønsker designe din sprint

   Innovasjonsprosjekter-kvalifisering

   • Utvikling av forretningsmodell og verdiforslag
   • Kommunikasjon til målgruppe og forankring av verdiforslaget
   • Hvordan få kunden med på å betale for pilotering?

   Podcasts

   • 15 minutters innovasjonsmoduler med engasjerende podcastere
   • Tilgjengelig på kundens plattform
   • Sys sammen med innovasjonsprogram og endringsprogrammer
   • Edutainment filosofi- læring skal være moro også

   Digital reise

   • Kurs i 5 moduler
   • Startpunkt og prosess for digitalisering
   • Prototyping
   • Presentasjon til styret

   Lederutviklingsprogram

    

   • Lederutvikling med fokus på bevisstgjøring, konflikthåndtering, teamdynamikk og kommunikasjon
   • Prosesser og metoder for kontinuerlige forbedringer og utviklingsprosjekter
   • Selvledelse, relasjonsledelse og meg selv som leder
   • Programmet leveres i samarbeid med Ann Iren Reierskog i Hovedorganisasjonen Virke
  • Ta kontakt

   klaus@innolab.no

   Gaustadalléen 21

   0349 Oslo

   All Posts
   ×