• DIN INNOVASJONSPARTNER

   

  Nytt høsten 2024:

  2-dagers innovasjons trykktank

  Innovasjonsledelse 3.0-Drift Og Innovasjon

  Investorpitch-å få ja i første møte

   

   

 • PODKASTER FOR Å SKAPE BEGEISTRING

  INNOLAB LAGER INNOPOD I SAMARBEID MED INNOCO

 • broken image

  Hvorfor podkast?

  Vi i Innolab og Innoco mener at faget innovasjon skal være tilgjengelig for alle. Derfor har vi laget INNOPOD. Ved å legge ut episoder med godt faglig innhold og samtaler med personer med relevante erfaringer opplever vi at vi kan hjelpe til med å gi alle et faglig løft innenfor innovasjon. Podkasten kan høres her, på Innoco.no, Spotify eller Apple podcast

 • OM OSS

  Siden 2015 har 280 prosjekter og over 600 ledere/ansatte deltatt på våre innovasjonsprogrammer i samarbeid med Innoco.

   

   

  Oxford Research og Telemarksforskning dokumenterer solide effekter for virksomhetenes utviklingssevne.

   

   

  Med i Forskningsrådets ekspertpanel

 • Innovasjon

  The best way to predict the future is to invent it

  broken image

  InnovasjonsLedelse

  Morgendagens leder er en innovasjonsleder. Lederutvikling uten innovasjon skaper gårsdagens ledere. Innolab setter innovasjon i sentrum av all lederutvikling.

  broken image

  Forretningsmodell

  Forretningsmodellen post covid-19 har allerede blitt endret mye i mange virksomheter. Det handler om å forstå endrede kundebehov

  Hva skal være din unike forretningsmodell?

  broken image

  Innovativ Kommune

  Kommuner betjener og bidrar til langsiktighet for innbyggere og virksomheter. Innbyggernes behov og forventninger er i konstant endring. Innolab har erfaringer fra kommuner som lykkes med å sette innovasjon sentralt i sin virksomhetsmodell

   

  broken image

  Innovasjonsprogrammer

  Praktisk læring av hva innovasjon er gir stor nytte for læring og resultater. Innovasjonsprogrammer som tar tak i viktige utfordringer gir ny kompetanse for pådrivere og team. Innolab har erfaring med over 280 virksomheter som har deltatt på kompetanseprogrammet "Løft"

  broken image

  InnovasjonsForum

  Innolab lanserer InnovasjonsForum i 2024.InnovasjonsForum er fag,humor,glede og refleksjon om hverandre.

  InnovasjonsForum egner seg for regioner som utvikler sterke nettverk og som søker svar på bostedsattraktivitet og næringsutvikling

 • TA KONTAKT MED OSS

  LURER DU PÅ NOE ER DET BARE Å SPØRRE

  Gaustadalléen 21 0349 Oslo
  90834005