•  

   

  Innovasjon

  Innovasjon handler om å bruke ny kunnskap til å lage gode løsninger som kunder og brukere har behov for.

   

  Innolab har en strukturert tilnærming til innovasjon, der testing og involvering er viktig i tidlig fase av prosjektutviklingen.

   

  Innolab bruker beste praksis prosesser og verktøy som utvikler innovasjonskultur og innovasjonsevne.

   

   

   

   

 • Innovasjonsprogrammer

  Siden 2015 har 150 virksomheter og over 400 ledere/ansatte kvalifisert sitt innovasjonsprosjekt på innovasjonsprogrammer i Hallingdal, Ringeriksregionen og andre regioner i Viken. I Ringeriksregionen har det resultert i over 80 nye årsverk og kunderettet tjenesteutvikling i bedrifter og offentlige virksomheter. I Hallingdal er suksessen i innovasjonsprogrammene et samhandlingsløft mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

  Innovasjonsprogrammene designes og leveres i et samarbeid mellom Innolab og Innoco.

  Innolab starter den 18.august Hallingdals 9. innovasjonsprogram med prosjekter fra næringsliv og offentlig sektor.

  Lederutvikling og Innovasjon

  Hvordan øke selvinnsikt og bli tryggere i lederrollen? Og hvilke innovasjonsmetoder øker medarbeideres kompetanse om utviklingsprosesser? Innolab jobber med bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å utvikle fremtidens lederskap med innovasjonskompetanse. Innolab har et samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke om lederutviklingsprogram hos en stor industrivirksomhet i 2020.

  Er din forretningsmodell robust nok?

  Kodak, Nokia.. Tesla, Apple.. Vipps, Tibber..

  Mange etablerte bedrifter utfordres av grundere som tar kundenes behov på alvor. Forretningsmodellen avgjør om man klarer å fornye seg. Forretningsmodellen handler om kundeopplevelse, gjøre hverdagen enklere og løse viktige problemer sett fra kundens side.

  Vi kan gi deg råd om hvordan du skaper mer verdi for dine kunder og brukere. Innolab bistår idag en oppstartsbedrift innenfor smart helseteknologi på sin kommersialiseringsreise.

  Innovasjon i kommuner

  Kommune-Norge er i endring- større fylkeskommuner og sterkere kommuner. Endringene får betydning for samarbeidsrelasjoner og levering av bedre tjenester. Innolab bistod Hallingdal kommunene Gol, Hol, Ål og Hemsedal i 2019 med kompetanseutvikling innenfor innovasjon. I 2020 er Nesbyen kommune også med. Hva kan være overførbart fra Hallingdal kommunene til din kommune?

  Organisering av innovasjon

  Innovasjon krever endring og engasjement hos de som blir berørt.

  Man lykkes sjelden ved å tre endringer ned over hodet på folk.

  Ledelse på norsk handler om å delegere ansvar og myndighet.

  Men hvordan organiserer man innovasjonsinnsatsen slik at virksomhetens mål blir realisert?  

 • Dette gjør Innolab

 • Du må lære noe nytt for å gjøre noe nytt

   

  • Metoder du trenger for organisk vekst og innovasjon
  • Hvordan få til helhetlig innovasjonskultur 
  • Hvordan gjøre store ideer til små og dynamiske læringsprosjekter
  • Hvordan få kunden og brukeren tidlig med i prosjektet
  • Formidling av gode innovasjonshistorier
  • De digitale første skritt i innovasjonsprosessen

   

    

    

    

    

  • Tjenester

   Strategisk innovasjon

   Strategisk innovasjon leter etter mulighetene som ligger utenfor de
   strategiske valg og de rammer bedriften i dag jobber etter. Utforsking av
   innsikt, etablerte sannheter, bransjedrivere, trender, forretningsmodell og
   kjernekompetanse. Læring og feiling gjennom kundedrevne pilotprosjekter.

   Innovasjonsforedrag

   «Fra strategi til handling»- hvordan implementere kultur for innovasjon

   Innovasjonsprosjekter-kvalifisering

   • Utvikling av forretningsmodell og verdiforslag
   • Kommunikasjon til målgruppe og forankring av verdiforslaget
   • Hvordan få kunden med på å betale for pilotering?

   Innometer-kartlegge innovasjonsevne

   • Undersøkelse av innovasjonsevne
   • Forankring i ledelse og virksomhet
   • Analyse av mulige tiltak og innovasjonspotensialer
   • Innovasjonsfaglig veiledning

   Prosjektstyring i omstillingsarbeid

   • Prosjektstyring etter PLP metodikken; forstudiefase, forprosjekt og hovedprosjekt
   • Forankring og mobilisering
   • Søknader og finansiering

   Lederutviklingsprogram

    

   • Lederutvikling med fokus på bevisstgjøring, konflikthåndtering, teamdynamikk og kommunikasjon
   • Prosesser og metoder for kontinuerlige forbedringer og utviklingsprosjekter
   • Selvledelse, relasjonsledelse og meg selv som leder
   • Programmet leveres i samarbeid med Ann Iren Reierskog i Hovedorganisasjonen Virke
  • Ta kontakt

   klaus@innolab.no

   Gaustadalléen 21

   0349 Oslo

   All Posts
   ×