• DIN INNOVASJONSPARTNER

  Vi hjelper deg å lykkes med bærekraftig innovasjon og skape fremtidens muligheter

 • PODKASTER FOR Å SKAPE BEGEISTRING

  INNOLAB LAGER INNOPOD I SAMARBEID MED INNOCO

 • Hvorfor podkast?

  Vi i Innolab og Innoco mener at faget innovasjon skal være tilgjengelig for alle. Derfor har vi laget INNOPOD. Ved å legge ut episoder med godt faglig innhold og samtaler med personer med relevante erfaringer opplever vi at vi kan hjelpe til med å gi alle et faglig løft innenfor innovasjon. Podkasten kan høres her, på Innoco.no, Spotify eller Apple podcast

 • OM OSS

  Vårt oppdrag er å gi deg et bærekraftig innovasjonsløft. 

   

  Siden 2015 har 280 prosjekter og over 600 ledere/ansatte deltatt på innovasjonsprogrammer i Hallingdal, Midt-Buskerud, Numedal, Ringeriksregionen, Valdres, Sør-Østerdal og Nord-Gudbrandsdal.

  I Ringeriksregionen har det resultert i 80 nye årsverk.

  Innolab har gjennomført innovasjonsprogrammer for 103 Hallingdals virksomheter .

   

  Oxford Research har i 2020 og 2021 påvist solide effekter på virksomhetenes utviklingssevne.

  Telemarksforskning anbefaler innovasjonsprogrammene i 2022 rapporten " Evaluering av ordningen Regional Omstilling"

   

  Innovasjonsprogramme tilbys som fysiske samlinger og digitalisert

   

  Innovasjonsprogrammene leveres i et samarbeid med Innoco

 • Innovasjon

  Du må lære noe nytt for å gjøre noe nytt

  Lederutvikling og innovasjon

  Morgendagens leder er en innovasjonsleder. Lederutvikling uten innovasjon skaper gårsdagens ledere. Innolab setter innovasjon i sentrum av all lederutvikling.

  Grønn forretningsmodell

  Forretningsmodellen post covid-19 har allerede blitt endret mye i mange virksomheter. Det gjelder både privat og offentlig sektor.

  Vekting av bærekraftsindikatorer blir viktigere i innkjøpsprosesser og må integreres i verdiforslaget.

  Innovasjon i kommuner

  Kommuner betjener og bidrar til langsiktighet for innbyggere og virksomheter. Innbyggernes behov og forventninger er i konstant endring. Innolab har erfaringer fra kommuner som lykkes med å sette innovasjon sentralt i sin virksomhetsmodell

   

  Innovasjonsprogrammer

  Praktisk læring av hva innovasjon er gir stor nytte for læring og resultater. Innovasjonsprogrammer som tar tak i viktige utfordringer gir ny kompetanse for pådrivere og team. Innolab har erfaring med over 250 virksomheter som har deltatt på innovasjonsprogrammer- og tilbyr programmer tilpasset virksomhetens behov

  Digital læring

  Tilgjengelig læring 24/7 er idag mulig med bruk av digitale plattformer som podkaster og youtube.

  Innovasjon skal ikke lenger være forbeholdt noen få som har betalt for det. Innolab bidrar til å spre kunnskap om innovasjon ved å distribuere podkaster og filmer som setter søkelyset på viktige innovasjonstemaer

 • TA KONTAKT MED OSS

  LURER DU PÅ NOE ER DET BARE Å SPØRRE

  Gaustadalléen 21 0349 Oslo
  90834005